ChevroletPrivacy en Wetgeving
Privacy en Wetgeving
 • Intellectueel eigendom

  Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de Site zijn eigendom van Chevrolet, danwel enig bedrijf dat deel uitmaakt van de internationale groep bedrijven waartoe ook Chevrolet behoort (“GM Group”), en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Chevrolet webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik. Chevrolet kan bezoekers van haar Site van tijd tot tijd in de gelegenheid stellen screensavers, wallpapers en andere materialen van de Site te downloaden.

 • Linking

  Indien u een link wenst aan te leggen naar deze Site, dient u betreffende link altijd met de Chevrolet Homepage te maken.

 • Juistheid van gegevens

  De op deze website gegeven informatie is bestemd voor klanten van Chevrolet in Nederland en is mogelijkerwijs niet toepasselijk in andere landen. Chevrolet zal in alle redelijkheid trachten te verzekeren dat de inhoud van deze website accuraat en actueel is, maar wijst bij voorbaat iedere aansprakelijkheid van de hand voor schade voortvloeiend uit een op de inhoud van deze website gebaseerd vertrouwen. Sommige illustraties tonen speciale uitrusting die geen deel uitmaakt van de standaard uitrusting. Getoonde afbeeldingen kunnen door hun internationale karakter afwijken van het lokale aanbod. De op deze website weergegeven kleuren zijn slechts benaderingen van de werkelijke kleuren. Chevrolet behoudt zich het recht voor prijs- en productspecificaties te allen tijde te wijzigen. Voor de juiste en actuele productspecificaties verwijzen wij u graag naar uw Chevrolet Distributeur.

 • Wat wij doen met de informatie die u ons verstrekt

  Chevrolet behandelt uw persoonlijke gegevens op zorgvuldige wijze en respecteert de privacy van elke bezoeker van deze Site. Chevrolet verzamelt geen identificeerbare gegevens over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail-adres) (“Persoonsgegevens”) tenzij u ons deze op vrijwillige basis heeft verstrekt. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens opgeslagen worden, staat het u vrij die niet aan ons te verstrekken. Indien u Chevrolet voorziet van uw persoonsgegevens wordt deze informatie door Chevrolet opgeslagen voor marketingdoeleinden, marktonderzoek, after sales service, verkoopstatistiek, de verzending van actuele aanbiedingen of om contact met u te onderhouden. Chevrolet kan deze informatie, ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, ook doorgegeven aan bedrijven die deel uitmaken van de GM Group, zijn Distributeurs, Erkend Reparateurs en aan contractueel verbonden ondernemingen. Enkele daarvan kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn, maar zijn ook dan contractueel verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Wanneer u naderhand geen informatie meer van ons wilt ontvangen, kunt u op onze webformulieren het vakje “indien u dit niet wenst” aankruisen voordat u uw gegevens doorstuurt.

 • Elektronische communicatie

  In de e-mails die wij verzenden is vaak een zogenoemde “doorklik-URL” opgenomen, waarmee wij in staat zijn om u informatie te sturen die aan uw persoonlijke wensen en interesses is aangepast. Met die “doorklik-URL” kunnen wij bepaalde gegevens achterhalen, zoals of u de e-mail geopend hebt en op welke links in de e-mail u doorgeklikt hebt. De gegevens die daarmee verzameld worden, gebruiken wij om uw wensen en interesses in kaart te brengen, zodat wij u geen onnodige berichten hoeven te sturen. Als u geen informatie meer van ons wilt ontvangen, of uw adresgegevens uit ons e-mail bestand wilt laten verwijderen, gebruik dan de link ”uitschrijven” die onder al onze elektronische nieuwsbrieven wordt meegestuurd.

  Wij zullen ons dan in alle redelijkheid inspannen om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen of te blokkeren.

 • Promotionele acties

  Als u deelneemt aan een wedstrijd, verloting, sweepstake of welke andere vorm van promotionele actie van Chevrolet ook, dan houdt dat automatisch in dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens voor het organiseren van de actie mogen gebruiken.

 • Links naar externe websites

  Onze Site kan ook links bevatten naar andere Chevrolet websites of naar websites van onze dealers, erkende reparateurs of onze verbonden ondernemingen of van sociale media. Als u op zo’n link doorklikt, moet u zich ervan bewust zijn dat die websites hun eigen regels voor bescherming van persoonsgegevens hebben en dat wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor die websites. Controleer van tevoren de privacy regels van die websites voordat u daar uw persoonslijke gegevens op invult.

 • Verzamelen en gebruiken van gegevens

  De (niet-persoonlijke) informatie die wij automatisch verzamelen en bewaren in log-files op uw computer betreft o.a. uw Internet Protocol (IP) adres, het door u gebruikte type Internet Browser, de taal die u op uw computer ingesteld heeft, uw Internet Service Provider (ISP) en de datum/tijd instelling.

  Wij gebruiken die informatie om onze Sites efficiënter te laten functioneren, om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers op onze Sites, om trends te analyseren en om algemene demografische gegevens van onze Site-gebruikers als groep te verzamelen.

  Wanneer we zulke niet-persoonlijke informatie samen met uw persoonlijke informatie zouden gebruiken, wordt die informatie behandeld in overeenstemming met onze richtlijnen inzake de verwerking van Persoonsgegevens, zolang de gegevens aan elkaar gekoppeld zijn.

 • Gebruik van cookies

  Chevrolet’s website, e-mails, nieuwsbrieven, online diensten, advertenties en interactieve toepassingen kunnen “cookies” bevatten en andere technieken zoals “web beacons” en “pixel tags”.

  Een cookie is een tekstbestand met informatie dat wij door onze web server versturen naar het cookie bestand op de vaste schijf van uw computer. Dit stelt onze website in staat om te onthouden wie u bent zodra er een verbinding tot stand is gekomen tussen de webserver en de webbrowser. Het belangrijkste doel van een cookie is om gebruikers te identificeren en onze web server in staat te stellen u aangepaste webpagina’s te laten zien. Dit maakt uw ervaring met het bezoeken van de Chevrolet website persoonlijker en laat deze meer aansluiten bij uw individuele voorkeuren.

  Chevrolet en onze partners gebruiken ook cookies en andere technieken om persoonsgegevens te onthouden indien u onze website bezoekt, onze toepassingen gebruikt of onze online diensten. Een voorbeeld is het onthouden van informatie die u reeds eerder in een formulier op de website heeft ingevuld.

  Op deze website worden twee soorten cookies gebruikt:

  • Sessie cookies: dit zijn tijdelijke cookies die blijven opgeslagen in het cookie bestand van uw browser tot dat u onze website verlaat. De cookie wordt ook verwijderd indien u gedurende een bepaalde tijd niet actief bent op de website.
  • Permanente cookies: dit soort cookies blijven voor een veel langere tijd in de cookie file van uw browser. Deze periode hangt af van de keuze die u maakt in de instellingen van uw internet browser. Permanente cookies maken het mogelijk informatie over te dragen aan een webserver elke keer dat iemand de website bezoekt. Dit soort cookies staat ook bekend als tracking (opvolgings) cookies.

  Lees meer over de verschillende soorten cookies die Chevrolet Europe gebruikt op deze website.

 • Cookies van derden

  Chevrolet kan gebruik maken van advertentiebedrijven om advertenties weer te geven en onze marketing communicatie op te volgen. Deze advertentiebedrijven gebruiken cookies om de effectiviteit van hun advertenties te meten en de inhoud van advertenties te personaliseren. Informatie die door advertentiebedrijven kan worden verzameld kan informatie bevatten zoals geolocatie gegevens of contact gegevens zoals een e-mail adres.

  De privacy richtlijnen van ieder van deze advertentiebedrijven geeft u meer informatie over hun gebruik van cookies. Indien u meer wilt weten over het privacy beleid van deze advertentiebedrijven kunt u de website www.youronlinechoices.com bezoeken. Deze bevat ook informatie hoe u kunt aangeven geen cookies van bepaalde advertentiebedrijven te accepteren.

 • Web beacons en pixels

  Onze website, e-mails en nieuwsbrieven kunnen een electronisch bestand bevatten dat bekend staat als een web beacon of een pixel tag. Web beacons en pixel tags worden met name gebruikt door toepassingen van derden, zoals Google Analytics, om de activiteit van bezoekers op onze website te onderzoeken.

 • Accepteren en uitschakelen van cookies

  U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of uit te schakelen door de instellingen van uw web browser te wijzigen.

  Houd u er rekening mee dat bepaalde toepassingen van de Chevrolet website niet beschikbaar zullen zijn indien u cookies uitschakelt.

 • Contact met ons opnemen over privacy vragen

  Indien u Chevrolet heeft voorzien van Persoonsgegevens en u deze informatie wilt laten corrigeren of blokkeren danwel indien u wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt, verzoeken wij u uw verzoek schriftelijk te richten aan de Data Privacy Officer van Chevrolet Europe GmbH, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark, Zwitserland. Wij zullen ons dan in alle redelijkheid inspannen om aan uw verzoek te voldoen.

  14. Toepasselijke recht en jurisdictie

  Deze Site is ontwikkeld en wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Breda (NL) is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die betrekking hebben op deze Site.

  Breda, oktober 2011